Ο χώρος στάθμευσης της πλατείας Διοικητηρίου

bridge image

Η επιλογή μας για ήπια επέμβαση πάνω από τα αρχαία χωρίς την ''εμφύτευση'' χώρου στάθμευσης 100 οχημάτων, πλαισιώθηκε από εναλλακτική πρόταση με εξεύρεση χώρου στάθμευσης 400 οχημάτων και αποκάλυψη-ανάδειξη της αρχαίας οδού κάτω από το οδόστρωμα

Ο χώρος στάθμευσης μετατοπίζεται κάτω από την υφιστάμενη προεντεταμένη πλάκα της οδού Αγ. Δημητρίου. Δημιουργείται χώρος στάθμευσης σε πέντε επίπεδα με μηχανικά μέσα, χωρητικότητας 400 οχημάτων.

Ο υπόγειος χώρος παίζει ρόλο λειτουργικής άρθρωσης μεταξύ πλατείας και αρχαιολογικών ευρημάτων και συνδέει το Διοικητήριο και την πλατεία.

Περισσότερα στο: https://www.facebook.com/478347298860045/posts/2725153147512771/

και στο: http://www.soulakis.gr/project-detail.php?id=16