Για την ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου

bridge image

Διαβάζουμε στον ηλεκτρονικό τύπο (voria.gr, 24/6 και 28/6) για την πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ και την ‘’επικαιροποίηση’’ της μελέτης της πλατείας Διοικητηρίου που ανατέθηκε στο σχήμα του 1ου βραβείου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2009. Στις προδιαγραφές του τότε διαγωνισμού το ζητούμενο ήταν η επίλυση της πλατείας με χώρο στάθμευσης 100 αυτοκινήτων πάνω από τα ανασκαμμένα αρχαία και κάτω από την πλατεία.
10 χρόνια μετά ζητείται η ‘’επικαιροποίηση’’ της μελέτης χωρίς τον χώρο στάθμευσης.
Αυτό που δεν περιγράφεται στο άρθρο είναι ότι στον τότε διαγωνισμό, η ομάδα μελέτης του τρίτου βραβείου (της οποίας ο γράφων ήταν ο συντονιστής αρχιτέκτων), εν γνώσει των συνεπειών απώλειας του πρώτου βραβείου κατέθεσε μελέτη χωρίς τον (απαράδεκτο) ενδιάμεσο χώρο στάθμευσης, ο οποίος με εξαιρετικά δυσανάλογο κόστος δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει ούτε 90 θέσεις, καθώς και αλλοίωση της φυσιογνωμίας της πλατείας. Στην πρότασή μας, ο χώρος στάθμευσης επιλύεται με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα εκτός αρχαίων, κάτω από την οδό Αγ. Δημητρίου. Η πρόταση τεκμηριώθηκε πλήρως μετά από εκτεταμένη έρευνα στο Δήμο και στην αρχαιολογική υπηρεσία ως ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης. Αναδεικνύοντας ανάλογη διάθεση προς τα αρχαία ευρήματα, η πρόταση περιελάμβανε την ανάδειξη και του καταχωμένου τμήματος της αρχαίας οδού στη στάθμη του προτεινόμενου parking. Η πρόσβαση στη στάθμη των αρχαίων και του parking από το Διοικητήριο γίνεται με διάβαση που διασχίζει υπόγεια την Αγ. Δημητρίου 
Τίθενται λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
(α) δεδομένου ότι το περιεχόμενο της νέας μελέτης αλλάζει ριζικότατα, πως χρησιμοποιείται ως έρεισμα ανάθεσης η διεξαγωγή του τότε διαγωνισμού που έγινε με τελείως άλλες προδιαγραφές; Δεν είναι ‘’επικαιροποίηση’’. Πρόκειται επί της ουσίας για άλλο αντικείμενο. Συνεπώς τίθεται θέμα νέας μελέτης. Μετά την έλευση δεκαετίας, οπότε υπάρχει αποδέσμευση της υποχρέωσης ανάθεσης στο πρώτο βραβείο του διαγωνισμού (χωρίς να αναιρείται αυτή η δυνατότητα), με ποιο καθεστώς και πλαίσιο ανατίθεται αυτή η νέα μελέτη;
(β) αν για δικούς του λόγους ο αναθέτης εμμένει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, το τρίτο βραβείο επιλύει και χρηστικά και λειτουργικά εύστοχα και πολύ αποτελεσματικότερα τα νέα δεδομένα με ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές, στατικές, συγκοινωνιακές και μηχανολογικές επιλύσεις και όχι με την μέθοδο του εκ των υστέρων κόψε ράψε και σύνταξη νέων μελετών πάνω σε τροποποιημένα πρότυπα . Γιατί λοιπόν δεν κλήθηκε το τρίτο βραβείο, εφόσον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι στη κρίση του αγωνοθέτη να υλοποιήσει οποιοδήποτε βραβείο; 
(γ) δεδομένου ότι με τα νέα δεδομένα όλες οι προδιαγραφές λειτουργίας και χρήσης του χώρου του τότε διαγωνισμού αλλάζουν, όπως βλέπουμε στο άρθρο της voria.gr της 28/6 μάλλον είναι το αισθητικό μέρος που θεωρήθηκε ως στοιχείο άξιο επιλογής από το πλαίσιο του διαγωνισμού. Αυτό καλώς έχει. Όμως μπαίνουν πολλά ερωτηματικά ως προς το γιατί απαξιώνονται οι άλλες διαστάσεις και ποιότητες που αφορούν το θέμα της πλατείας Διοικητηρίου (όπως η επίλυση της στάθμευσης που θα απορροφήσει πάνω από 400 οχήματα σύμφωνα με την επίλυση που προτείνει το 3ο βραβείο).
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε έκθετη δεοντολογικά την απόφαση που δρομολογείται, τόσο για την μη τήρηση κανόνων δικαίου απέναντι στη πνευματική εργασία μας, αλλά και απώλεια ευκαιρίας υλοποίησης ανταποδοτικότερου έργου, με μεγαλύτερο όφελος για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το άρθρο για την ‘’επικαιροποίηση’’ στην voria.gr https://www.voria.gr/…/i-protasi-gia-tin-anaplasi-tis-plati…

Αναλυτικά η πρόταση του 3ου βραβείου στο http://www.soulakis.gr/project-detail.php?id=16