Πρόταση Αναβάθμισης Αστικού Ιστού & Δημόσιου Χώρου Πόλης Θεσσαλονίκης

bridge image

Βασικός πυλώνας της  πλατφόρμας έρευνας ‘’Thessaloniki Regeneration Project’’ είναι η Πρόταση Αναβάθμισης Αστικού Ιστού και Δημόσιου Χώρου Πόλης Θεσσαλονίκης, που εδώ παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή 49 πινακίδων και τρεις ενότητες:

Α. Ανάλυση

Β. Ο εκτός κέντρου αστικός ιστός

Γ. Το ιστορικό κέντρο