Ονειρευτείτε... H Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια του αρχιτέκτονα Ν. Σουλάκη

bridge image

 Στην εκπομπή του Μιχάλη Φωτιάδη, στις 10…

 ...την πρόταση του για την πράσινη κυκλοφορία και την ανάκτηση χαμένου δημόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσε ο αρχιτέκτονας, δρ. E.T.S.A.Barcelona, Νίκος Σουλάκης. 

Στην φαρέτρα των προτάσεων του αφορούν την ανάδειξη ενός δικτύου υποδομών μετακίνησης που θα αποτελέσει στο εξής την ραχοκοκαλιά της καλής λειτουργίας της ώστε η πόλη να αποκτήσει νέο πρόσωπο και να μεταμορφωθεί σε πόλη φιλική προς τους πολίτες και σε πόλη που θα αφήσει πίσω της την εικόνα του ..μεγάλου χωριού...

Ο αρχιτέκτονας δίνει έμφαση στην πρόταση του τη σχέση εξάρτησης αυτοκινήτου-πόλης που παρατηρείται σήμερα είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα έλλειψης υποδομών δημόσιας μετακίνησης αλλά και την έλλειψη του δημόσιου χώρου στις εκτός κέντρου περιοχές σχετίζεται άμεσα με την απαξίωση του αρχικά προβλεπόμενου πολεοδομικού σχεδίου.

 

Η πρόταση υποστηρίζεται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνδέει την πράσινη κυκλοφορία και την ανάκτηση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με την καινοτομία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως βάση εξεύρεσης πόρων.

Ανάμεσα στους στόχους που τίθενται είναι ο περιορισμός της παρουσίας των Ι.Χ και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου τόσο στο κέντρο όσο και στις περιοχές κατοικίας καθώς κι η ανασυγκρότηση του δημόσιου χώρου του κέντρου γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την οικονομική αναβίωσή του.

Η υπόθεση εργασίας του είναι αν εξασφαλισθεί η υποδομή και δημιουργηθεί ένα επιλέξιμο σύστημα δημόσιων ΜΜΜ σε ολόκληρη την πόλη, τα Ι.Χ. θα παραμείνουν στον τόπο προέλευσής τους.
Υπό αυτές τις προυποθέσεις, ένα μεγάλο ποσοστό των ενδοαστικών μετακινήσεων με ΙΧ θα αντικατασταθεί με τα δημόσια ΜΜΜ, θα απελευθερωθεί επιφάνεια οδοστρώματος για άλλες χρήσεις και θα μειωθεί θεαματικά η ατμοσφαιρική επιβάρυνση από ρύπους καυσαερίων και μικροσωματίδια που οφείλονται σε άλλα παράγωγα της κίνησης των οχημάτων

Η πρόταση συνοψίζεται σε έξι βασικά σημεία:
(1) Επιλογή βασικών αξόνων του εκτός κέντρου αστικού ιστού ως υποδομή δικτύου κυκλοφορίας δημόσιων ΜΜΜ αλλά και δημόσιου χώρου.
(2) Διαμόρφωση επιλέξιμου συστήματος δημόσιων ΜΜΜ έναντι των Ι.Χ. σε ολόκληρη την πόλη πάνω στην επιλεγμένη νέα δομή
(3) Αφαίρεση των αυτοκινήτων από τους επιλεγμένους άξονες και εξασφάλιση ελεύθερων λωρίδων κίνησης για τα δημόσια ΜΜΜ σε ολόκληρο το δίκτυο κυκλοφορίας τους
(4) Επίλυση του θέματος της στάθμευσης στις περιοχές κατοικίας και δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων
(5) Αποκατάσταση οδικής κυκλοφοριακής λογικής στις περιοχές κατοικίας βασισμένη στην νέα δομή του επιλεγμένου δικτύου οδικών αξόνων και σε ολόκληρη την πόλη
(6) Απόδοση του πλεονάσματος του οδοστρώματος των επιλεγμένων αξόνων ως υποδομή δημόσιου χώρου και ως υποδομή εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας με την μορφή διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, δικτύου ποδηλατοδρόμων κλπ. σε ολόκληρη την πόλη

Η πρόταση αποτελεί σύνθεση πολλών καινοτόμων ιδεών (διπλή ανάπλαση: κυκλοφοριακή και πολεοδομική, επίλυση του θέματος της στάθμευσης στις περιοχές κατοικίας και όχι στο κέντρο, αναβίωση της γειτονιάς) αλλά και προηγούμενων προτάσεων (τραμ, ενιαίο σύστημα μεταφορών). Στις στρατηγικές επιλογές της κυριαρχεί η λογική της εκμετάλλευσης της υφιστάμενης υποδομής της πόλης, των ήπιων επεμβάσεων και του συντονισμού μικρών και αλληλοσυμπληρούμενων έργων χαμηλού προϋπολογισμού, απέναντι στην λογική των αυτόνομων έργων μεγάλου προϋπολογισμού.

 

http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=7965