Θεσσαλονίκη 2018. Όραμα και Πραγματικότητα μιας βιώσιμης πόλης

bridge image

Το αρχικό video παραγωγής 2010, μεταφράστηκε εν μέρει και προσαρμόστηκε μερικά για την παρουσίαση εκτός Ελλάδας σε διεθνές workshop με τον τίτλο ‘’Thessaloniki 2020. Reality and vision of a resilient city’’